เลือกชั้นเรียนเพื่อพิมพ์รายชื่อนักเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา    ประจำภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบจำนวนนักเรียนย้อนหลังปีการศึกษา 1/2562 | 2/2562 | 1/2561 | 2/2561 | 1/2560 | 2/2560


นักเรียน : พิมพ์เลขประจำตัวหรือชื่อ-สกุล เพื่อตรวจสอบตัวตนจากข้อมูลในระบบ
ค้นหาจากชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลนักเรียน
ค้นหาโดยพิมพ์เลขประจำตัวนักเรียนครู : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
หัวหน้าระดับ : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
เลือกระดับชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
รองผู้อำนวยการ :
ครู : ชาย 11 คน หญิง 25 คน
:
ครูผู้ช่วย : ชาย 1 คน หญิง 3 คน
ครูอัตราจ้าง :
อัตราจ้าง : ชาย 2 คน หญิง 1 คน
พนักงานขับรถ : ชาย 1 คน
จำนวนห้องเรียน/นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1/1102434
ม.1/2191635
ม.1/3171734
ม.1/4181634
ม.1/5201434
รวม ม.1 (5 ห้อง)8487171
ม.2/1181634
ม.2/2191837
ม.2/372835
ม.2/4181735
ม.2/5171734
รวม ม.2 (5 ห้อง)7996175
ม.3/1181230
ม.3/2131831
ม.3/3171330
ม.3/4151631
ม.3/5161531
ม.3/6151833
รวม ม.3 (6 ห้อง)9492186
ม.4/162430
ม.4/2212243
ม.4/3212041
ม.4/425631
ม.4/5191231
รวม ม.4 (5 ห้อง)9284176
ม.5/192231
ม.5/291726
ม.5/391827
ม.5/4121931
ม.5/5141529
ม.5/6131528
รวม ม.5 (6 ห้อง)66106172
ม.6/1101626
ม.6/281826
ม.6/3121325
ม.6/461925
ม.6/511718
รวม ม.6 (5 ห้อง)4773120
สรุปรวมจำนวนห้องเรียน นักเรียน ชาย/หญิง
รวม ม.ต้น (16 ห้อง)257275532
รวม ม.ปลาย (16 ห้อง)205263468
รวมนักเรียนทั้งหมด (32 ห้อง)4625381000

ออกจากพิมพ์รายชื่อนักเรียน