เลือกชั้นเรียนเพื่อพิมพ์รายชื่อนักเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา    ประจำภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบจำนวนนักเรียนย้อนหลังปีการศึกษา 1/2562 | 2/2562 | 1/2561 | 2/2561 | 1/2560 | 2/2560


นักเรียน : พิมพ์เลขประจำตัวหรือชื่อ-สกุล เพื่อตรวจสอบตัวตนจากข้อมูลในระบบ
ค้นหาจากชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลนักเรียน
ค้นหาโดยพิมพ์เลขประจำตัวนักเรียนครู : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2566
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
หัวหน้าระดับ : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2566
เลือกระดับชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
รองผู้อำนวยการ :
ครู : ชาย 11 คน หญิง 22 คน
: ชาย 1 คน
ครูผู้ช่วย : ชาย 1 คน หญิง 3 คน
ครูอัตราจ้าง :
อัตราจ้าง : ชาย 1 คน หญิง 1 คน
พนักงานขับรถ : ชาย 1 คน
จำนวนห้องเรียน/นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1/1161632
ม.1/2191736
ม.1/3201636
ม.1/4191635
ม.1/5191635
ม.1/6191635
รวม ม.1 (6 ห้อง)11297209
ม.2/1102434
ม.2/2171734
ม.2/3161733
ม.2/4181533
ม.2/5201232
รวม ม.2 (5 ห้อง)8185166
ม.3/1171633
ม.3/2171431
ม.3/372835
ม.3/4181634
ม.3/5171835
รวม ม.3 (5 ห้อง)7692168
ม.4/141721
ม.4/2152237
ม.4/3162036
ม.4/4141529
ม.4/5151429
ม.4/6141428
รวม ม.4 (6 ห้อง)78102180
ม.5/162228
ม.5/2222143
ม.5/3191635
ม.5/423730
ม.5/5181331
รวม ม.5 (5 ห้อง)8879167
ม.6/192130
ม.6/281725
ม.6/391726
ม.6/4121729
ม.6/581321
ม.6/6131225
รวม ม.6 (6 ห้อง)5997156
สรุปรวมจำนวนห้องเรียน นักเรียน ชาย/หญิง
รวม ม.ต้น (16 ห้อง)269274543
รวม ม.ปลาย (17 ห้อง)225278503
รวมนักเรียนทั้งหมด (33 ห้อง)4945521046

ออกจากพิมพ์รายชื่อนักเรียน