รหัสครู:109:นางสุชาติ โมสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 109:นางสุชาติ โมสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์    109:สุชาติ109:สุชาติ  109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ
    ม.6/3:ท33101ม.6/4:ท33101  ม.6/6:ท33101ม.6/2:ท33101PLC กลุ่มสาระฯ
     x x   x x 
อังคาร  109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ  109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ
  PLC หัวหน้ากลุ่มสาระPLC หัวหน้ากลุ่มสาระม.4/3:ท31101ม.6/1:ท33101  ม.4/1:ท31101ม.4/2:ท31101PLC กลุ่มสาระฯ
     x x   x x 
พุธ  109:สุชาติ 109:สุชาติ    109:สุชาติ 
  ม.6/6:ท33101 ม.4/1:ท31101    ม.4/3:ท31101 
   x  x     x 
พฤหัสบดี  109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ 109:สุชาติ 109:สุชาติ 
  ม.6/3:ท33101ม.6/1:ท33101ม.6/2:ท33101ม.6/4:ท33101 ม.6/5:ท33101 กก.ชุมนุม 
   x x x x  x   
ศุกร์  109:สุชาติ     109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ
  กก.สวดมนต์     ม.4/2:ท31101ม.6/5:ท33101ม.5/2:ก32903
         x x x

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229