รหัสครู:113:นางสาวพิชญาภา ภาษาสุข

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 113:นางสาวพิชญาภา ภาษาสุข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์    113:พิชญาภา113:พิชญาภา 113:พิชญาภา  113:พิชญาภา
    ม.1/4:ท21101ม.1/3:ท21101 ม.1/5:ท21101  PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x   
อังคาร  113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา 113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา
  ม.1/2:ก21902ม.1/1:ท21101ม.1/4:ท21101ม.1/6:ท21101 ม.1/5:ท21101อาชีพ ม.1/2อาชีพ ม.1/2PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x   
พุธ   113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา 113:พิชญาภา 113:พิชญาภา 
   ม.1/5:ท21101ม.1/1:ท21101ม.1/2:ท21101 ม.1/4:ท21101 ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
    x x x  x   
พฤหัสบดี   113:พิชญาภา113:พิชญาภา   113:พิชญาภา113:พิชญาภา 
   ม.1/6:ท21101ม.1/3:ท21101   ม.1/2:ท21101กก.ชุมนุม 
    x x    x  
ศุกร์  113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา   113:พิชญาภา 
  กก.สวดมนต์ม.1/2:ท21101ม.1/3:ท21101ม.1/1:ท21101   ม.1/6:ท21101 
    x x x    x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229