รหัสครู:204:นางสาวลดาวัลย์ เกษมอมรกุล

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 204:นางสาวลดาวัลย์ เกษมอมรกุล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 204:ลดาวัลย์ 204:ลดาวัลย์204:ลดาวัลย์  204:ลดาวัลย์  204:ลดาวัลย์
 Homeroom ม.1/3:ค21101ม.1/2:ค21101  ม.1/1:ค21101  PLC กลุ่มสาระฯ
    x x   x   
อังคาร 204:ลดาวัลย์204:ลดาวัลย์204:ลดาวัลย์ 204:ลดาวัลย์    204:ลดาวัลย์
 Homeroomม.1/3:ค21101ม.1/4:ค21101 ม.1/5:ค21101    PLC กลุ่มสาระฯ
   x x  x     
พุธ 204:ลดาวัลย์204:ลดาวัลย์204:ลดาวัลย์204:ลดาวัลย์    204:ลดาวัลย์ 
 Homeroomม.1/4:ค21101ม.1/1:ค21101ม.1/2:ค21101    ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x x      
พฤหัสบดี 204:ลดาวัลย์204:ลดาวัลย์204:ลดาวัลย์ 204:ลดาวัลย์   204:ลดาวัลย์ 
 Homeroomม.1/3:ค21101ม.1/5:ค21101 ม.1/1:ค21101   กก.ชุมนุม 
   x x  x     
ศุกร์ 204:ลดาวัลย์204:ลดาวัลย์204:ลดาวัลย์204:ลดาวัลย์  204:ลดาวัลย์ 204:ลดาวัลย์ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.1/4:ค21101ม.1/5:ค21101  ม.1/4:ก21902 ม.1/2:ค21101 
    x x   x  x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229