รหัสครู:210:นายธนพล ชินอ่อน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 210:นายธนพล ชินอ่อน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์    210:ธนพล210:ธนพล 210:ธนพล 210:ธนพล210:ธนพล
    ม.5/3:ค32201ม.5/3:ค32201 ม.4/1:ค31201 ม.6/4:ค33101PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x  x 
อังคาร  210:ธนพล210:ธนพล210:ธนพล210:ธนพล   210:ธนพล210:ธนพล
  PLC หัวหน้ากลุ่มสาระPLC หัวหน้ากลุ่มสาระม.5/2:ค32201ม.5/2:ค32201   ม.4/1:ค31203ม.4/1:ค31203
     x x    x x
พุธ  210:ธนพล210:ธนพล 210:ธนพล     
  ม.4/1:ค31201ม.4/1:ค31201 ม.6/4:ค33101     
   x x  x     
พฤหัสบดี   210:ธนพล210:ธนพล210:ธนพล 210:ธนพล 210:ธนพล210:ธนพล
   ม.5/3:ค32201ม.5/2:ค32201ม.5/1:ค32201 ม.4/1:ค31101 กก.ชุมนุมม.6/1:ก33903
    x x x  x   x
ศุกร์  210:ธนพล  210:ธนพล 210:ธนพล210:ธนพล  
  กก.สวดมนต์  ม.4/1:ค31101 ม.5/1:ค32201ม.5/1:ค32201  
      x  x x  

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229