รหัสครู:213:นางสาวนัทฑริกา บำเพ็ญพงษ์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 213:นางสาวนัทฑริกา บำเพ็ญพงษ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา    213:นัทฑริกา
 Homeroomม.3/4:ค23101ม.3/3:ค23101ม.3/1:ค23101ม.3/5:ค23101    PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
อังคาร 213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา     213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา
 Homeroomม.5/3:ค32201ม.3/1:ค23101     ม.3/4:ค23101PLC กลุ่มสาระฯ
   x x      x 
พุธ 213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา   213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา 
 Homeroomม.5/3:ค32201ม.3/1:ค23101   ม.3/2:ค23101ม.1/1:ค21101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x    x R314  
พฤหัสบดี 213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา 213:นัทฑริกา 213:นัทฑริกา 
 Homeroomม.3/3:ค23101ม.3/2:ค23101ม.3/5:ค23101ม.1/1:ค21101 ม.5/3:ค32201 กก.ชุมนุม 
   x x x R314  x   
ศุกร์ 213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา  213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.3/3:ค23101ม.3/2:ค23101  ม.3/5:ค23101ม.1/1:ค21101ม.3/4:ค23101 
    x x   x R314 x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229