รหัสครู:213:นางสาวนัทฑริกา บำเพ็ญพงษ์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 213:นางสาวนัทฑริกา บำเพ็ญพงษ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์   213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา  213:นัทฑริกา  213:นัทฑริกา
   ม.3/1:ค23101ม.3/2:ค23101  ม.3/5:ค23101  PLC กลุ่มสาระฯ
    x x   x   
อังคาร   213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา   213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา
   ม.3/3:ค23101ม.3/4:ค23101   อาชีพ ม.2/2อาชีพ ม.2/2PLC กลุ่มสาระฯ
    x x      
พุธ   213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา 213:นัทฑริกา 213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา
   ม.3/2:ค23101ม.3/1:ค23101ม.3/5:ค23101 ม.3/3:ค23101 ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ม.5/1:ว30202
    x x x  x   x
พฤหัสบดี    213:นัทฑริกา  213:นัทฑริกา 213:นัทฑริกา 
    ม.3/4:ค23101  ม.3/5:ค23101 กก.ชุมนุม 
     x   x   
ศุกร์  213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา 213:นัทฑริกา  213:นัทฑริกา213:นัทฑริกา 
  กก.สวดมนต์ม.3/1:ค23101 ม.3/4:ค23101  ม.3/2:ค23101ม.3/3:ค23101 
    x  x   x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229