รหัสครู:308:นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 308:นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน 308:รุ่งเดือน
 HomeroomPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯ ม.4/3:ว31201ม.4/3:ว31201 PLC กลุ่มสาระฯ
        x x  
อังคาร 308:รุ่งเดือน 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน    308:รุ่งเดือน
 Homeroom ม.4/2:ว31201ม.4/1:ว31201ม.4/1:ว31201    PLC กลุ่มสาระฯ
    x x x     
พุธ 308:รุ่งเดือน         
 Homeroom         
           
พฤหัสบดี 308:รุ่งเดือน  308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน
 Homeroom  ม.4/1:ว31201ม.4/3:ว31201 ม.4/2:ว31201ม.4/2:ว31201กก.ชุมนุมม.4/3:ก31903
     x x  x x  x
ศุกร์ 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน  
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.6/1:ว33261ม.6/1:ว33261 ม.6/3:ว33261ม.6/3:ว33261  
     x x  x x  

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229