รหัสครู:308:นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 308:นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน
 HomeroomPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯม.4/2:ว31201ม.4/2:ว31201 ม.4/3:ว31201กก.ลดเวลาเรียน ม.1/1กก.ลดเวลาเรียน ม.1/1PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x   
อังคาร 308:รุ่งเดือน 308:รุ่งเดือน    308:รุ่งเดือน 308:รุ่งเดือน
 Homeroom ม.6/2:ว33261    ม.6/1:ว33261 PLC กลุ่มสาระฯ
    x     x  
พุธ 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน   308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน 
 Homeroomม.4/3:ว31201ม.4/3:ว31201   ม.6/3:ว33261ม.4/1:ว31201ม.4/1:ว31201 
   x x    x x x 
พฤหัสบดี 308:รุ่งเดือน 308:รุ่งเดือน   308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน 
 Homeroom ม.6/1:ว33261   ม.4/1:ว31201ม.4/2:ว31201กก.ชุมนุม 
    x    x x  
ศุกร์ 308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน     308:รุ่งเดือน 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.6/2:ว33261     ม.6/3:ว33261 
    x      x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229