รหัสครู:311:นางสาวลมัย เบาสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 311:นางสาวลมัย เบาสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย  311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย
 HomeroomPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯ  ม.4/1:ว31221ม.4/1:ว31221PLC กลุ่มสาระฯ
         x x 
อังคาร 311:ลมัย  311:ลมัย311:ลมัย  311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย
 Homeroom  ม.4/2:ว31221ม.4/2:ว31221  ม.4/3:ว31221ม.4/3:ว31221PLC กลุ่มสาระฯ
     x x   x x 
พุธ 311:ลมัย   311:ลมัย 311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย 
 Homeroom   ม.4/1:ว31221 ม.5/1:ว32101ม.5/1:ว32101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
      x  x x  
พฤหัสบดี 311:ลมัย 311:ลมัย311:ลมัย  311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย 
 Homeroom ม.4/3:ว31221ม.4/2:ว31221  ม.5/3:ว32101ม.5/3:ว32101กก.ชุมนุม 
    x x   x x  
ศุกร์ 311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย     311:ลมัย
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.5/5:ว32101ม.5/5:ว32101     4/5 ข
    x x      

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229