รหัสครู:312:นางดวงรัตน์ ลอยฟู

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 312:นางดวงรัตน์ ลอยฟู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 312:ดวงรัตน์ 312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์ 312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์
 Homeroom ม.6/4:ว33221ม.5/4:ว32101ม.5/4:ว32101 ม.5/2:ว32101ม.5/2:ว32101ม.5/3:ว32221PLC กลุ่มสาระฯ
    x x x  x x x 
อังคาร 312:ดวงรัตน์  312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์ 312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์
 Homeroom  ม.5/1:ว32221ม.5/1:ว32221 ม.5/2:ว32221ม.5/2:ว32221ม.6/1:ว33221PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x x x 
พุธ 312:ดวงรัตน์  312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์ 312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์ 
 Homeroom  ม.6/3:ว33221ม.6/3:ว33221 ม.6/2:ว33221ม.6/4:ว33221ม.6/4:ว33221 
     x x  x x x 
พฤหัสบดี 312:ดวงรัตน์  312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์ 312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์ 
 Homeroom  ม.6/1:ว33221ม.6/1:ว33221 ม.6/2:ว33221ม.6/2:ว33221กก.ชุมนุม 
     x x  x x  
ศุกร์ 312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์ 312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์ 312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.5/2:ว32221ม.5/1:ว32221 ม.5/3:ว32221ม.5/3:ว32221ม.6/3:ว33221 
     x x  x x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229