รหัสครู:315:นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 315:นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 315:อุบลพรรณ์  315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์  315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์
 Homeroom  ม.6/5:ว33281ม.6/5:ว33281  กก.ลดเวลาเรียน ม.1/3กก.ลดเวลาเรียน ม.1/3PLC กลุ่มสาระฯ
     R221 R221     
อังคาร 315:อุบลพรรณ์     315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์ 315:อุบลพรรณ์
 Homeroom     ม.6/4:ว33281ม.6/4:ว33281 PLC กลุ่มสาระฯ
        R221 R221  
พุธ 315:อุบลพรรณ์  315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์  315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์ 
 Homeroom  ม.6/2:ว33281ม.6/2:ว33281  ม.6/1:ว33281ม.6/1:ว33281 
     R221 R221   R221 R221 
พฤหัสบดี 315:อุบลพรรณ์  315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์ 315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์ 
 Homeroom  ม.6/3:ว33281ม.6/3:ว33281 ม.4/3:ว31102ม.4/3:ว31281กก.ชุมนุม 
     R221 R221  R221 R221  
ศุกร์ 315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์   315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.4/4:ว31102ม.4/4:ว31281   ม.4/2:ว31281ม.4/2:ว31102 
    R221 R221    R221 x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229