รหัสครู:316:นายชัยพฤกษ์ ลือสัตย์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 316:นายชัยพฤกษ์ ลือสัตย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์  316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์
 Homeroomม.1/2:ว21101ม.1/2:ว21101ม.1/1:ว21101ม.1/1:ว21101  ลดเวลาเรียน ม.1/1ลดเวลาเรียน ม.1/1PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
อังคาร 316:ชัยพฤกษ์  316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์ 316:ชัยพฤกษ์  316:ชัยพฤกษ์
 Homeroom  ม.1/3:ว21101ม.1/3:ว21101 ม.1/4:ว21101  PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x   
พุธ 316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์ 316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์  
 HomeroomPLC หัวหน้าระดับม.1/6:ว21101ม.1/6:ว21101ม.1/5:ว21101 ม.1/1:ว21101ม.1/2:ว21101  
    x x x  x x  
พฤหัสบดี 316:ชัยพฤกษ์  316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์ 316:ชัยพฤกษ์ 316:ชัยพฤกษ์ 
 Homeroom  ม.1/4:ว21101ม.1/4:ว21101 ม.1/3:ว21101 กก.ชุมนุม 
     x x  x   
ศุกร์ 316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์   316:ชัยพฤกษ์316:ชัยพฤกษ์  
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.1/6:ว21101   ม.1/5:ว21101ม.1/5:ว21101  
    x    x x  

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229