รหัสครู:322:นางสาวเพลินใจ วิริยะ

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 322:นางสาวเพลินใจ วิริยะ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 322:เพลินใจ     322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ
 Homeroom     ม.3/1:ว23103ม.4/5:ว31102ม.4/5:ว31281PLC กลุ่มบริหารฯ
        R124 R124 R124 
อังคาร 322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ   322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ
 Homeroomม.3/3:ว23201ม.3/3:ว23201   ม.3/2:ว23103ม.4/1:ว31102ม.4/1:ว31281PLC กลุ่มสาระฯ
   R221 R221    R124 R124 R124 
พุธ 322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ   322:เพลินใจ 
 Homeroomม.3/5:ว23201ม.3/5:ว23201ม.3/3:ว23103ม.3/4:ว23103   ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   R124 R124 R124 R124     
พฤหัสบดี 322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ 322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ 
 Homeroomม.3/4:ว23201ม.3/4:ว23201ม.3/1:ว23201ม.3/1:ว23201 ม.3/5:ว23103ม.1/4:ว21103กก.ชุมนุม 
   R221 R221 R124 R124  R124 R124  
ศุกร์ 322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ 322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.1/2:ว21103ม.1/3:ว21103ม.1/1:ว21103 ม.3/2:ว23201ม.3/2:ว23201ม.2/3:ก22902 
    R124 R124 R124  R224 R224 x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229