รหัสครู:322:นางสาวเพลินใจ วิริยะ

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 322:นางสาวเพลินใจ วิริยะ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ 322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ 
  ม.4/1:ว31102ม.4/1:ว312814/5 ข4/5 ข ม.1/2:ว21103ลดเวลาเรียน ม.1/3ลดเวลาเรียน ม.1/3 
   x x    R124   
อังคาร  322:เพลินใจ322:เพลินใจ   322:เพลินใจ   
  ม.1/5:ว21103ม.1/6:ว21103   ม.1/1:ว21103   
   R124 R124    R124   
พุธ           
           
           
พฤหัสบดี    322:เพลินใจ322:เพลินใจ 322:เพลินใจ 322:เพลินใจ 
    ม.3/5:ว23103ม.3/1:ว23103 ม.3/2:ว23103 กก.ชุมนุม 
     x R221  R224   
ศุกร์  322:เพลินใจ322:เพลินใจ   322:เพลินใจ322:เพลินใจ322:เพลินใจ 
  กก.สวดมนต์ม.3/3:ว23103   ม.1/3:ว21103ม.1/4:ว21103ม.3/4:ว23103 
    R221    R124 R124 R224 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229