รหัสครู:352:นายสิทธิชัย โพชะกะ

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 352:นายสิทธิชัย โพชะกะ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย    352:สิทธิชัย
 Homeroomม.2/4:I20201ม.2/4:I20201ม.2/1:ว22103ม.2/2:ว22103    PLC กลุ่มสาระฯ
   R221 R221 R124 R124     
อังคาร 352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย    352:สิทธิชัย
 Homeroomม.2/1:I20201ม.2/1:I20201ม.2/5:I20201ม.2/5:I20201    PLC กลุ่มสาระฯ
   R224 R224 R221 R221     
พุธ 352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย     
 Homeroomม.2/3:ว22103ม.2/4:ว22103ม.2/2:I20201ม.2/2:I20201     
   R221 R221 R224 R224     
พฤหัสบดี 352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย   352:สิทธิชัย 
 Homeroomม.2/6:I20201ม.2/6:I20201ม.2/3:I20201ม.2/3:I20201   กก.ชุมนุม 
   R224 R224 R224 R224     
ศุกร์ 352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย 352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย     
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.2/5:ว22103ม.2/6:ว22103     
     R224 R224     

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229