รหัสครู:352:นายสิทธิชัย โพชะกะ

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 352:นายสิทธิชัย โพชะกะ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์    352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย     
    ม.2/1:ว22103ม.2/1:I20201     
     R124 R124     
อังคาร  352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย     
  ม.2/4:I20201ม.2/5:I20201ม.2/2:ว22103ม.2/2:I20201     
   R224 R224 R124 R124     
พุธ    352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย     
    ม.2/3:ว22103ม.2/3:I20201     
     R124 R124     
พฤหัสบดี  352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย     
  ม.2/1:I20201ม.2/2:I20201ม.2/4:ว22103ม.2/4:I20201     
   R124 R124 R224 R224     
ศุกร์   352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย352:สิทธิชัย     
   ม.2/3:I20201ม.2/5:ว22103ม.2/5:I20201     
    R224 R224 R224     

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229