รหัสครู:403:นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 403:นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา   403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา
 HomeroomPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯ   ม.6/5:ส33101ม.4/3:ส30231ม.4/2:ส30231PLC กลุ่มสาระฯ
        x x x 
อังคาร 403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา    403:ปนัดดา
 Homeroomม.6/4:ส33201ม.6/4:ส33201ม.6/5:ส33101ม.6/3:ส33101    PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
พุธ 403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา 403:ปนัดดา   403:ปนัดดา 
 Homeroomม.6/5:ส33201ม.6/1:ส33101 ม.6/4:ส33101   ม.6/3:ส33101 
   x x  x    x 
พฤหัสบดี 403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา 403:ปนัดดา 403:ปนัดดา 403:ปนัดดา 
 Homeroomม.6/2:ส33101ม.6/4:ส33101 ม.4/1:ส30231 ม.6/5:ส33201 กก.ชุมนุม 
   x x  x  x   
ศุกร์ 403:ปนัดดา403:ปนัดดา     403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา
 Homeroomกก.สวดมนต์     ม.6/1:ส33101ม.6/2:ส33101ม.4/2:ก31903
         x x x

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229