รหัสครู:403:นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 403:นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา 403:ปนัดดา  403:ปนัดดา
  PLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯ ม.6/1:ส33101  PLC กลุ่มสาระฯ
        x   
อังคาร  403:ปนัดดา403:ปนัดดา   403:ปนัดดา403:ปนัดดา 403:ปนัดดา
  ม.6/2:ส33101ม.6/6:ส33101   ม.6/3:ส33101ม.6/4:ส33101 PLC กลุ่มสาระฯ
   x x    x x  
พุธ  403:ปนัดดา403:ปนัดดา    403:ปนัดดา403:ปนัดดา 
  ม.6/2:ส33101ม.6/4:ส33101    ม.6/5:ส33201ม.6/5:ส33201 
   x x     x x 
พฤหัสบดี  403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา    403:ปนัดดา 
  ม.6/6:ส33101ม.6/3:ส33101ม.6/5:ส33101    กก.ชุมนุม 
   x x x      
ศุกร์  403:ปนัดดา403:ปนัดดา    403:ปนัดดา 403:ปนัดดา
  กก.สวดมนต์ม.6/5:ส33101    ม.6/1:ส33101 ม.6/3:ก33903
    x     x  x

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229