รหัสครู:409:นายเชิดเกียรติ นาดี

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 409:นายเชิดเกียรติ นาดี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ 409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ 409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ
 Homeroomม.2/1:ส20233 ม.1/2:ส21103ม.1/3:ส21103 ม.1/6:ส21103กก.ลดเวลาเรียน ม.3/1กก.ลดเวลาเรียน ม.3/1PLC กลุ่มสาระฯ
   R324  R324 R323  R323   
อังคาร 409:เชิดเกียรติ  409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ 409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ
 Homeroom  ม.1/4:ส20231ม.1/2:ส20231 ม.1/3:ส20231ม.1/1:ส21103ม.1/6:ส20231PLC กลุ่มสาระฯ
     R323 R323  R323 R323 R323 
พุธ 409:เชิดเกียรติ     409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ 
 Homeroom     ม.1/4:ส21103ม.1/5:ส21103ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
        R324 R323  
พฤหัสบดี 409:เชิดเกียรติ   409:เชิดเกียรติ  409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ 
 Homeroom   ม.1/5:ส20231  ม.2/2:ส20233กก.ชุมนุม 
      R323   R324  
ศุกร์ 409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ 409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ 409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ409:เชิดเกียรติ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.2/3:ส20233ม.2/4:ส20233 ม.2/5:ส20233ม.2/6:ส20233ม.1/1:ส20231 
     R323 R324  R323 R323 R323 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229