รหัสครู:413:นายวัชรกร อุณาพรหม

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 413:นายวัชรกร อุณาพรหม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  413:วัชรกร 413:วัชรกร   413:วัชรกร413:วัชรกร413:วัชรกร
  4/5 ข ม.4/4:ส31101   ลดเวลาเรียน ม.3/5ลดเวลาเรียน ม.3/5PLC กลุ่มสาระฯ
     x      
อังคาร  413:วัชรกร 413:วัชรกร  413:วัชรกร413:วัชรกร413:วัชรกร413:วัชรกร
  ม.1/4:ส20231 ม.1/1:ส20231  ม.4/3:ส31101อาชีพ ม.3/5อาชีพ ม.3/5PLC กลุ่มสาระฯ
   x  x   x   
พุธ  413:วัชรกร 413:วัชรกร413:วัชรกร 413:วัชรกร413:วัชรกร413:วัชรกร 
  ม.4/5:ส31101 ม.1/5:ส20231ม.4/4:ส31101 ม.1/2:ส202314/5 ขลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x  x x  x   
พฤหัสบดี  413:วัชรกร413:วัชรกร413:วัชรกร413:วัชรกร   413:วัชรกร 
  ม.4/1:ส31101ม.4/2:ส31101ม.1/6:ส20231ม.1/3:ส20231   กก.ชุมนุม 
   x x x x     
ศุกร์  413:วัชรกร 413:วัชรกร413:วัชรกร 413:วัชรกร413:วัชรกร  
  กก.สวดมนต์ ม.4/2:ส31101ม.4/5:ส31101 ม.4/3:ส31101ม.4/1:ส31101  
     x x  x x  

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229