รหัสครู:416:นางสาวเบญจมาศ มาลานนท์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 416:นางสาวเบญจมาศ มาลานนท์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  416:เบญจมาศ 416:เบญจมาศ416:เบญจมาศ    416:เบญจมาศ
  ม.1/4:ส21101 ม.1/3:ส21101ม.1/5:ส21101    PLC กลุ่มสาระฯ
   x  x x     
อังคาร  416:เบญจมาศ416:เบญจมาศ416:เบญจมาศ   416:เบญจมาศ416:เบญจมาศ416:เบญจมาศ
  ม.1/6:ส21101ม.1/5:ส21101ม.1/2:ส21101   อาชีพ ม.2/4อาชีพ ม.2/4PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x      
พุธ  416:เบญจมาศ    416:เบญจมาศ416:เบญจมาศ416:เบญจมาศ 
  ม.1/3:ส21101    ม.1/5:ส21101ม.1/1:ส21101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x     x x  
พฤหัสบดี  416:เบญจมาศ416:เบญจมาศ416:เบญจมาศ  416:เบญจมาศ 416:เบญจมาศ 
  ม.1/4:ส21101ม.1/2:ส21101ม.1/1:ส21101  ม.1/6:ส21101 กก.ชุมนุม 
   x x x   x   
ศุกร์  416:เบญจมาศ 416:เบญจมาศ416:เบญจมาศ 416:เบญจมาศ416:เบญจมาศ416:เบญจมาศ 
  กก.สวดมนต์ ม.1/2:ส21101ม.1/3:ส21101 ม.1/1:ส21101ม.1/6:ส21101ม.1/4:ส21101 
     x x  x x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229