รหัสครู:417:นางนฤมล รัตนานุสรณ์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 417:นางนฤมล รัตนานุสรณ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  417:นฤมล417:นฤมล 417:นฤมล 417:นฤมล 417:นฤมล417:นฤมล
  ม.3/1:ส23103ม.3/3:ส23103 ม.4/4:ส31103 ม.3/4:ส23103 4/5 ขPLC กลุ่มสาระฯ
   x x  x  x   
อังคาร  417:นฤมล417:นฤมล    417:นฤมล417:นฤมล417:นฤมล
  ม.3/5:ส23103ม.4/5:ส31103    อาชีพ ม.2/3อาชีพ ม.2/3PLC กลุ่มสาระฯ
   x x       
พุธ  417:นฤมล417:นฤมล417:นฤมล  417:นฤมล 417:นฤมล 
  ม.3/2:ส23103ม.4/2:ส30231ม.4/3:ส30231  ม.4/1:ส31103 ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x x   x   
พฤหัสบดี       417:นฤมล 417:นฤมล 
       ม.4/4:ส30231 กก.ชุมนุม 
        x   
ศุกร์  417:นฤมล417:นฤมล 417:นฤมล 417:นฤมล417:นฤมล417:นฤมล 
  กก.สวดมนต์ม.4/1:ส30231 ม.4/2:ส31103 ม.4/5:ส30231ม.4/3:ส311034/5 ข 
    x  x  x x  

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229