รหัสครู:451:นางสาวธิดารัตน์ จ่าพันดุง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 451:นางสาวธิดารัตน์ จ่าพันดุง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 451:ธิดารัตน์        451:ธิดารัตน์
 Homeroom        PLC กลุ่มสาระฯ
           
อังคาร 451:ธิดารัตน์        451:ธิดารัตน์
 Homeroom        PLC กลุ่มสาระฯ
           
พุธ 451:ธิดารัตน์         
 Homeroom         
           
พฤหัสบดี 451:ธิดารัตน์         
 Homeroom         
           
ศุกร์ 451:ธิดารัตน์451:ธิดารัตน์        
 Homeroomกก.สวดมนต์        
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229