รหัสครู:506:นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 506:นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์ 506:ยุทธภัณฑ์ 506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์
  PLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯ ม.2/1:พ22102 ม.5/2:พ32201PLC กลุ่มสาระฯ
        x  x 
อังคาร     506:ยุทธภัณฑ์ 506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์
     ม.6/3:พ33201 ม.2/4:พ22102ม.5/3:พ32201ม.5/4:พ32201PLC กลุ่มสาระฯ
      x  x x x 
พุธ  506:ยุทธภัณฑ์  506:ยุทธภัณฑ์ 506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์  
  PLC หัวหน้าระดับ  ม.6/5:พ33201 ม.6/4:พ33201ม.5/5:พ32201  
      x  x x  
พฤหัสบดี     506:ยุทธภัณฑ์ 506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์ 
     ม.2/5:พ22102 ม.2/2:พ22102ม.2/3:พ22102กก.ชุมนุม 
      x  x x  
ศุกร์  506:ยุทธภัณฑ์ 506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์ 506:ยุทธภัณฑ์ 506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์
  กก.สวดมนต์ ม.5/1:พ32201ม.6/2:พ33201 ม.6/1:พ33201 ม.6/6:พ33201ม.5/3:ก32903
     x x  x  x x

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229