รหัสครู:508:นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 508:นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  508:ทรงวุฒิ 508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ 508:ทรงวุฒิ 508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ
  ม.6/3:พ33101 ม.1/5:พ21101ม.1/4:พ21101 ม.1/6:พ21101 ม.6/6:พ33101PLC กลุ่มสาระฯ
   x  x x  x  x 
อังคาร  508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ   508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ
  ม.1/1:พ21101ม.6/1:พ33101   ม.3/4:พ23102อาชีพ ม.1/3อาชีพ ม.1/3PLC กลุ่มสาระฯ
   x x    x   
พุธ  508:ทรงวุฒิ  508:ทรงวุฒิ   508:ทรงวุฒิ 
  ม.6/5:พ33101  ม.1/3:พ21101   ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x   x     
พฤหัสบดี  508:ทรงวุฒิ 508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ  508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ 
  ม.1/2:พ21101 ม.6/4:พ33101ม.6/2:พ33101  ม.3/1:พ23102กก.ชุมนุม 
   x  x x   x  
ศุกร์  508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ 508:ทรงวุฒิ 508:ทรงวุฒิ508:ทรงวุฒิ  
  กก.สวดมนต์ม.1/3:ก21902 ม.3/5:พ23102 ม.3/2:พ23102ม.3/3:พ23102  
    x  x  x x  

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229