รหัสครู:602:นางจีระภา สุขภิรมย์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 602:นางจีระภา สุขภิรมย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 602:จีระภา  602:จีระภา602:จีระภา  602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา
 Homeroom  ม.5/5:ง30207ม.5/5:ง30207  กก.ลดเวลาเรียน ม.2/5กก.ลดเวลาเรียน ม.2/5PLC กลุ่มสาระฯ
     x x     
อังคาร 602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา 602:จีระภา   602:จีระภา602:จีระภา
 Homeroomม.5/4:ง30207ม.5/4:ง30207 ม.1/4:ง21101   ม.1/2:ง21101PLC กลุ่มสาระฯ
   x x  x    x 
พุธ 602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา   602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา 
 Homeroomม.1/5:ง21101ม.1/1:ง21101   ม.5/6:ง30207ม.5/6:ง30207ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x    x x  
พฤหัสบดี 602:จีระภา602:จีระภา 602:จีระภา602:จีระภา   602:จีระภา 
 Homeroomม.1/3:ง21101 ม.6/4:ง30209ม.6/4:ง30209   กก.ชุมนุม 
   x  x x     
ศุกร์ 602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา   602:จีระภา 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.6/5:ง30209ม.6/5:ง30209ม.1/6:ง21101   ม.2/5:ก22902 
    x x x    x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229