รหัสครู:602:นางจีระภา สุขภิรมย์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 602:นางจีระภา สุขภิรมย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์    602:จีระภา602:จีระภา  602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา
    ม.5/5:ง30207ม.5/5:ง30207  ลดเวลาเรียน ม.1/5ลดเวลาเรียน ม.1/5PLC กลุ่มสาระฯ
     x x     
อังคาร  602:จีระภา602:จีระภา   602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา
  ม.6/5:ง30209ม.6/5:ง30209   ม.1/2:ง21101อาชีพ ม.1/5อาชีพ ม.1/5PLC กลุ่มสาระฯ
   x x    x   
พุธ  602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา   602:จีระภา 
  ม.1/5:ง21101ม.1/4:ง21101ม.1/3:ง21101ม.1/1:ง21101   ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x x x     
พฤหัสบดี     602:จีระภา 602:จีระภา602:จีระภา602:จีระภา 
     ม.1/6:ง21101 ม.6/6:ง30209ม.6/6:ง30209กก.ชุมนุม 
      x  x x  
ศุกร์  602:จีระภา 602:จีระภา602:จีระภา   602:จีระภา 
  กก.สวดมนต์ ม.5/4:ง30207ม.5/4:ง30207   ม.1/5:ก21902 
     x x    x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229