รหัสครู:714:นางสาวอรปวีณ์ ตั้งแต่ง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 714:นางสาวอรปวีณ์ ตั้งแต่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์  714:อรปวีณ์ 714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์
 Homeroomม.4/2:ง31101  ม.3/5:ง23101 4/5 ขม.4/4:ง31101ม.4/5:ง31101PLC กลุ่มสาระฯ
   x   x   x x 
อังคาร 714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์ 714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์
 HomeroomPLC หัวหน้ากลุ่มสาระPLC หัวหน้ากลุ่มสาระม.3/3:ง23101ม.3/2:ง23101 ม.3/1:ง23101อาชีพ ม.3/4อาชีพ ม.3/4PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x   
พุธ 714:อรปวีณ์  714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์ 714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์ 
 Homeroom  ม.4/5:ง30201ม.4/5:ง30201 ม.4/4:ง30201ม.4/4:ง30201ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
     x x  x x  
พฤหัสบดี 714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์ 714:อรปวีณ์  714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์ 
 Homeroom4/5 ข4/5 ข ม.3/4:ง23101  ม.4/1:ง31101กก.ชุมนุม 
      x   x  
ศุกร์ 714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์   714:อรปวีณ์ 
 Homeroomกก.สวดมนต์4/5 ขม.4/5:ง30201ม.4/4:ง30201   ม.4/3:ง31101 
     x x    x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229