รหัสครู:716:นางธารินี อยู่มาก

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 716:นางธารินี อยู่มาก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 716:ธารินี 716:ธารินี716:ธารินี716:ธารินี    716:ธารินี
 Homeroom ม.6/5:ง30206ม.6/5:ง30206ม.6/5:ง30206    PLC กลุ่มสาระฯ
    x x x     
อังคาร 716:ธารินี716:ธารินี716:ธารินี716:ธารินี716:ธารินี 716:ธารินี716:ธารินี716:ธารินี716:ธารินี
 Homeroomม.6/4:ง33101ม.6/4:ง33101ม.6/5:ง33101ม.6/5:ง33101 ม.6/5:ก33903อาชีพ ม.2/1อาชีพ ม.2/1PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x   
พุธ 716:ธารินี 716:ธารินี716:ธารินี716:ธารินี     
 Homeroom ม.6/6:ง30206ม.6/6:ง30206ม.6/6:ง30206     
    x x x     
พฤหัสบดี 716:ธารินี  716:ธารินี716:ธารินี 716:ธารินี716:ธารินี716:ธารินี 
 Homeroom  ม.6/6:ง33101ม.6/6:ง33101 ม.6/1:ง33101ม.6/1:ง33101กก.ชุมนุม 
     x x  x x  
ศุกร์ 716:ธารินี716:ธารินี 716:ธารินี716:ธารินี 716:ธารินี716:ธารินี  
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.6/3:ง33101ม.6/3:ง33101 ม.6/2:ง33101ม.6/2:ง33101  
     x x  x x  

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229