รหัสครู:810:นางอุดมพร ชื่นอาภา

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 810:นางอุดมพร ชื่นอาภา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 810:อุดมพร  810:อุดมพร810:อุดมพร 810:อุดมพร  810:อุดมพร
 Homeroom  ม.2/3:ค22101ม.2/4:ค22101 ม.2/5:ค22101  PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x   
อังคาร 810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร      810:อุดมพร
 Homeroomม.2/1:ค22101ม.2/2:ค22101      PLC กลุ่มสาระฯ
   x x       
พุธ 810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร   810:อุดมพร 810:อุดมพร 
 Homeroomม.2/2:ค22101ม.2/1:ค22101   ม.2/5:ค22101 ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x    x   
พฤหัสบดี 810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร   810:อุดมพร 810:อุดมพร 
 Homeroomม.2/4:ค22101ม.2/5:ค22101   ม.2/3:ค22101 กก.ชุมนุม 
   x x    x   
ศุกร์ 810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร810:อุดมพร 810:อุดมพร   
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.2/4:ค22101ม.2/3:ค22101ม.2/2:ค22101 ม.2/1:ค22101   
    x x x  x   

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229