รหัสครู:811:นางสาวนิภาวรรณ ผสมทรัพย์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 811:นางสาวนิภาวรรณ ผสมทรัพย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ  811:นิภาวรรณ  811:นิภาวรรณ
 Homeroomม.2/6:อ22101ม.2/3:อ22101ม.2/5:อ22101  ม.2/4:อ22101  PLC กลุ่มสาระฯ
   R411 R411 R411   R411   
อังคาร 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ   811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ
 HomeroomPLC หัวหน้ากลุ่มสาระPLC หัวหน้ากลุ่มสาระ ม.2/2:อ22101   ม.2/6:อ22101PLC กลุ่มสาระฯ
      R411    R411 
พุธ 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ 
 HomeroomPLC หัวหน้าระดับ ม.2/1:อ22101ม.2/4:อ22101 ม.2/5:อ22101 ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
     R411 R411  R411   
พฤหัสบดี 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ  811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ 
 Homeroomม.2/1:อ22101ม.2/3:อ22101ม.2/5:อ22101  ม.2/2:อ22101 กก.ชุมนุม 
   R411 R411 R411   R411   
ศุกร์ 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ 811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ811:นิภาวรรณ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.2/1:อ22101ม.2/3:อ22101 ม.2/2:อ22101ม.2/4:อ22101ม.2/6:อ22101 
     R411 R411  R411 R411 R411 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229