รหัสครู:813:นางสาวณกรกมล ศรีไชย

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 813:นางสาวณกรกมล ศรีไชย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 813:ณกรกมล 813:ณกรกมล   813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล
 Homeroom ม.1/4:อ21101   ม.5/1:อ32101ลดเวลาเรียน ม.3/1ลดเวลาเรียน ม.3/1PLC กลุ่มสาระฯ
    x    x   
อังคาร 813:ณกรกมล 813:ณกรกมล   813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล
 Homeroom ม.1/2:อ21101   ม.5/3:อ32101ม.5/4:อ32101ม.5/5:อ32101PLC กลุ่มสาระฯ
    x    x x x 
พุธ 813:ณกรกมล813:ณกรกมล  813:ณกรกมล  813:ณกรกมล813:ณกรกมล 
 HomeroomPLC หัวหน้าระดับ  ม.1/4:อ21101  ม.5/2:อ32101ม.5/1:อ32101 
      x   x x 
พฤหัสบดี 813:ณกรกมล 813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล 813:ณกรกมล 813:ณกรกมล813:ณกรกมล
 Homeroom ม.1/4:อ21101ม.5/3:อ32101ม.5/4:อ32101 ม.1/2:อ21101 กก.ชุมนุมม.4/4:ก31903
    x x x  x   x
ศุกร์ 813:ณกรกมล813:ณกรกมล813:ณกรกมล 813:ณกรกมล   813:ณกรกมล 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.5/2:อ32101 ม.1/2:อ21101   ม.5/5:อ32101 
    x  x    x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229