รหัสครู:814:นางสาวนาฏอนงค์ เกียะขุนทด

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 814:นางสาวนาฏอนงค์ เกียะขุนทด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  814:นาฏอนงค์ 814:นาฏอนงค์814:นาฏอนงค์   814:นาฏอนงค์814:นาฏอนงค์
  ม.1/5:อ21101 ม.4/3:อ31101ม.4/5:อ31101   ม.4/4:อ31101PLC กลุ่มสาระฯ
   x  x x    x 
อังคาร  814:นาฏอนงค์  814:นาฏอนงค์  814:นาฏอนงค์814:นาฏอนงค์814:นาฏอนงค์
  4/5 ข  ม.1/1:อ21101  อาชีพ ม.3/1อาชีพ ม.3/1PLC กลุ่มสาระฯ
      x     
พุธ  814:นาฏอนงค์ 814:นาฏอนงค์814:นาฏอนงค์  814:นาฏอนงค์814:นาฏอนงค์ 
  PLC หัวหน้าระดับ ม.4/4:อ31101ม.4/2:อ31101  ม.1/5:อ21101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
     x x   x  
พฤหัสบดี  814:นาฏอนงค์  814:นาฏอนงค์ 814:นาฏอนงค์814:นาฏอนงค์814:นาฏอนงค์ 
  ม.4/5:อ31101  ม.4/1:อ31101 ม.1/1:อ211014/5 ขกก.ชุมนุม 
   x   x  x   
ศุกร์  814:นาฏอนงค์814:นาฏอนงค์814:นาฏอนงค์814:นาฏอนงค์ 814:นาฏอนงค์ 814:นาฏอนงค์ 
  กก.สวดมนต์ม.4/3:อ31101ม.1/1:อ21101ม.1/5:อ21101 ม.4/1:อ31101 ม.4/2:อ31101 
    x x x  x  x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229