รหัสครู:863:Mr.Mohan Bdr Gurung

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 863:Mr.Mohan Bdr Gurung ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  863:Mohan 863:Mohan     863:Mohan 863:Mohan  
  ม.4/5:อ31203ม.4/4:อ31203    ม.5/1:อ32201ม.4/2:อ31201 
   x x     x x 
อังคาร  863:Mohan 863:Mohan    863:Mohan 863:Mohan 863:Mohan  
  ม.2/3:อ22201ม.3/5:อ23201   ม.2/5:อ22201ม.4/5:อ31203ม.5/3:อ32201 
   x x    x x x 
พุธ  863:Mohan 863:Mohan 863:Mohan   863:Mohan 863:Mohan 863:Mohan  
  ม.3/4:อ23201ม.2/4:อ22201ม.2/2:อ22201  ม.5/2:อ32201ม.3/3:อ23201ม.4/4:อ31203 
   x x x   x x x 
พฤหัสบดี     863:Mohan  863:Mohan    
     ม.2/1:อ22201 4/5 ข   
      x     
ศุกร์    863:Mohan 863:Mohan  863:Mohan 863:Mohan 863:Mohan  
    ม.3/2:อ23201ม.4/3:อ31201 4/5 ขม.3/1:อ23201ม.4/1:อ31201 
     x x   x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229