รหัสครู:864:นางสาววิรัญญา ล้อมกระโทก

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 864:นางสาววิรัญญา ล้อมกระโทก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  864:วิรัญญา864:วิรัญญา864:วิรัญญา  864:วิรัญญา 864:วิรัญญา864:วิรัญญา
  ม.6/6:จ332034/5 ขม.1/6:จ21201  ม.1/4:จ21201 ม.6/5:จ33203PLC กลุ่มสาระฯ
   x  x   x  x 
อังคาร  864:วิรัญญา864:วิรัญญา864:วิรัญญา864:วิรัญญา 864:วิรัญญา864:วิรัญญา 864:วิรัญญา
  ม.6/6:จ33203ม.1/3:จ21201ม.6/2:จ33201ม.1/2:จ21201 ม.4/4:จ31203ม.6/5:จ33203 PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x x  
พุธ  864:วิรัญญา864:วิรัญญา864:วิรัญญา  864:วิรัญญา864:วิรัญญา864:วิรัญญา 
  4/5 ขม.6/1:จ33201ม.6/5:จ33203  ม.6/3:จ33201ม.4/5:จ31203ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
    x x   x x  
พฤหัสบดี  864:วิรัญญา864:วิรัญญา864:วิรัญญา    864:วิรัญญา 
  ม.4/4:จ31203ม.4/5:จ312034/5 ข    กก.ชุมนุม 
   x x       
ศุกร์  864:วิรัญญา864:วิรัญญา864:วิรัญญา864:วิรัญญา 864:วิรัญญา864:วิรัญญา864:วิรัญญา 
  กก.สวดมนต์ม.1/5:จ21201ม.4/4:จ31203ม.6/6:จ33203 ม.6/4:จ33201ม.4/5:จ31203ม.1/1:จ21201 
    x x x  x x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229