รหัสครู:114:นางสาวธาราทิพย์ ทรวงดอน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 114:นางสาวธาราทิพย์ ทรวงดอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์    114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์
  ม.5/2:ท32101ม.5/3:ท32101    ลดเวลาเรียน ม.2/2ลดเวลาเรียน ม.2/2PLC กลุ่มสาระฯ
   x x       
อังคาร  114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์ 114:ธาราทิพย์  114:ธาราทิพย์
  ม.4/5:ท31101ม.4/4:ท31101ม.5/5:ท32101ม.5/3:ท32101 ม.5/1:ท32101  PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x   
พุธ  114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์   114:ธาราทิพย์ 114:ธาราทิพย์ 
  ม.4/4:ท31101ม.5/4:ท32101   ม.4/5:ท31101 ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x    x   
พฤหัสบดี  114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์   114:ธาราทิพย์ 
  ม.5/2:ท32101ม.5/1:ท32101ม.5/4:ท321014/5 ข   กก.ชุมนุม 
   x x x      
ศุกร์  114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์114:ธาราทิพย์     
  กก.สวดมนต์ม.2/2:ก229024/5 ขม.5/5:ท32101     
    x  x     

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229