รหัสครู:116:นางสาวสุภัสรา แก้วล้ำ

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 116:นางสาวสุภัสรา แก้วล้ำ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  116:สุภัสรา116:สุภัสรา 116:สุภัสรา 116:สุภัสรา  116:สุภัสรา
  ม.2/5:ท22101ม.2/4:ท22101 ม.6/6:ท33201 ม.6/5:ท33201  PLC กลุ่มสาระฯ
   x x  x  x   
อังคาร  116:สุภัสรา116:สุภัสรา   116:สุภัสรา116:สุภัสรา116:สุภัสรา116:สุภัสรา
  ม.2/2:ท22101ม.2/3:ท22101   ม.2/1:ท22101อาชีพ ม.1/6อาชีพ ม.1/6PLC กลุ่มสาระฯ
   x x    x   
พุธ  116:สุภัสรา116:สุภัสรา116:สุภัสรา116:สุภัสรา 116:สุภัสรา 116:สุภัสรา 
  ม.2/1:ท22101ม.2/2:ท22101ม.2/4:ท22101ม.2/5:ท22101 ม.2/3:ท22101 ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x x x  x   
พฤหัสบดี  116:สุภัสรา116:สุภัสรา116:สุภัสรา  116:สุภัสรา116:สุภัสรา116:สุภัสรา 
  ม.1/6:ก21902ม.2/1:ท22101ม.2/3:ท22101  ม.2/4:ท22101ม.6/5:ท33201กก.ชุมนุม 
   x x x   x x  
ศุกร์  116:สุภัสรา116:สุภัสรา116:สุภัสรา  116:สุภัสรา   
  กก.สวดมนต์ม.2/5:ท22101ม.6/6:ท33201  ม.2/2:ท22101   
    x x   x   

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229