รหัสครู:211:นางสาวพิมพ์ชนก แผลงนอก

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 211:นางสาวพิมพ์ชนก แผลงนอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก  211:พิมพ์ชนก  211:พิมพ์ชนก
 Homeroomม.5/4:ค32101ม.5/5:ค32101ม.6/6:ค33101  ม.6/3:ค33101  PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x   x   
อังคาร 211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก  211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก
 Homeroomม.5/1:ค32101ม.5/2:ค32101ม.5/3:ค32101  ม.6/2:ค33101อาชีพ ม.3/2อาชีพ ม.3/2PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x   x   
พุธ 211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก   211:พิมพ์ชนก 211:พิมพ์ชนก 
 Homeroomม.5/4:ค32101ม.5/5:ค32101   ม.6/6:ค33101 ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x    x   
พฤหัสบดี 211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก   211:พิมพ์ชนก 
 Homeroomม.5/1:ค32101ม.5/2:ค32101ม.6/3:ค33101ม.5/3:ค32101   กก.ชุมนุม 
   x x x x     
ศุกร์ 211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก211:พิมพ์ชนก       
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.6/2:ค33101       
    x       

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229