รหัสครู:212:นายภูรินทร์ ยิ่งใจกล้า

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 212:นายภูรินทร์ ยิ่งใจกล้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์  212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์
 Homeroomม.6/1:ค33201ม.6/1:ค33201ม.6/2:ค33201ม.6/2:ค33201  ลดเวลาเรียน ม.3/2ลดเวลาเรียน ม.3/2PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
อังคาร 212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์       212:ภูรินทร์
 Homeroomม.6/1:ค33101       PLC กลุ่มสาระฯ
   x        
พุธ 212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์  212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์ 
 Homeroomม.6/1:ค33201ม.6/2:ค33201ม.6/4:ค33201  ม.6/5:ค33101ม.6/3:ค33201ม.6/3:ค33201 
   x x x   x x x 
พฤหัสบดี 212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์    212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์ 
 Homeroomม.6/5:ค33101    ม.5/1:ค32203ม.5/1:ค32203กก.ชุมนุม 
   x     x x  
ศุกร์ 212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์   212:ภูรินทร์212:ภูรินทร์
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.6/3:ค33201ม.6/4:ค33201ม.6/4:ค33201   ม.6/1:ค33101ม.5/1:ก32903
    x x x    x x

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229