รหัสครู:310:นางเพ็ญจันทร์ กฤตยานุวัฒน์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 310:นางเพ็ญจันทร์ กฤตยานุวัฒน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์ 310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์
 HomeroomPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯPLC กลุ่มบริหารฯ ม.2/3:ว22101ลดเวลาเรียน ม.2/3ลดเวลาเรียน ม.2/3PLC กลุ่มสาระฯ
        x   
อังคาร 310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์ 310:เพ็ญจันทร์  310:เพ็ญจันทร์
 HomeroomPLC หัวหน้ากลุ่มสาระPLC กลุ่มสาระฯม.2/5:ว22101ม.2/5:ว22101 ม.2/2:ว22101  PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x   
พุธ 310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์  310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์ 
 Homeroomม.2/3:ว22101ม.2/3:ว22101ม.2/1:ว22101ม.2/1:ว22101  ม.2/4:ว22101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x x x   x  
พฤหัสบดี 310:เพ็ญจันทร์  310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์  310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์ 
 Homeroom  ม.2/2:ว22101ม.2/2:ว22101  ม.2/5:ว22101กก.ชุมนุม 
     x x   x  
ศุกร์ 310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์ 310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์ 310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์  
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.2/1:ว22101ม.2/3:ก22902 ม.2/4:ว22101ม.2/4:ว22101  
     x x  x x  

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229