รหัสครู:317:นายวัชรินทร์ ซอมขุนทด

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 317:นายวัชรินทร์ ซอมขุนทด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 317:วัชรินทร์   317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์  317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์
 Homeroom  ม.5/1:ว32201ม.5/1:ว32201 ม.6/2:ว33201ม.6/2:ว33201ม.6/1:ว33203ม.6/1:ว33203
     x x  x x x x
อังคาร 317:วัชรินทร์   317:วัชรินทร์   317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์
 Homeroom  ม.6/4:ว33201  ม.6/1:ว33201ม.6/1:ว33201ม.6/3:ว33201PLC กลุ่มสาระฯ
     x   x x x 
พุธ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์    317:วัชรินทร์  
 Homeroomม.5/1:ว32201ม.5/3:ว32201ม.5/2:ว32201ม.5/2:ว32201   ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x x x     
พฤหัสบดี 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์  317:วัชรินทร์  317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์  
 Homeroomม.6/1:ว33201ม.6/2:ว33201 ม.5/2:ว32201 ม.6/3:ว33201ม.6/3:ว33201กก.ชุมนุม 
   x x  x  x x  
ศุกร์ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์    317:วัชรินทร์ 317:วัชรินทร์  
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.5/3:ว32201ม.5/3:ว32201   ม.6/4:ว33201ม.6/4:ว33201 
    x x    x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229