รหัสครู:320:นางสาววรรณรท หงษ์ประสิทธิ์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 320:นางสาววรรณรท หงษ์ประสิทธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 320:วรรณรท320:วรรณรท320:วรรณรท    320:วรรณรท 320:วรรณรท
 Homeroomม.6/1:ว33241ม.6/1:ว33241    ม.6/3:ว33241 PLC กลุ่มสาระฯ
   x x     x  
อังคาร 320:วรรณรท320:วรรณรท320:วรรณรท320:วรรณรท320:วรรณรท 320:วรรณรท320:วรรณรท 320:วรรณรท
 HomeroomPLC หัวหน้ากลุ่มสาระPLC หัวหน้ากลุ่มสาระม.6/2:ว33241ม.6/2:ว33241 ม.4/3:ว31101ม.4/3:ว31101 PLC กลุ่มสาระฯ
     x x  x x  
พุธ 320:วรรณรท320:วรรณรท320:วรรณรท   320:วรรณรท320:วรรณรท320:วรรณรท 
 Homeroomม.6/3:ว33241ม.6/3:ว33241   ม.4/5:ว31101ม.4/5:ว31101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x x    x x  
พฤหัสบดี 320:วรรณรท320:วรรณรท320:วรรณรท   320:วรรณรท320:วรรณรท320:วรรณรท 
 Homeroomม.4/2:ว31101ม.4/2:ว31101   ม.4/4:ว31101ม.4/4:ว31101กก.ชุมนุม 
   x x    x x  
ศุกร์ 320:วรรณรท320:วรรณรท320:วรรณรท320:วรรณรท320:วรรณรท 320:วรรณรท   
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.4/1:ว31101ม.4/1:ว31101ม.6/2:ว33241 ม.6/1:ว33241   
    x x x  x   

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229