รหัสครู:321:นางสาวปฐมาพร ปั่นสันเทียะ

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 321:นางสาวปฐมาพร ปั่นสันเทียะ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร 321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร 321:ปฐมาพร
  ม.3/2:ว23101ม.3/2:ว23101ม.3/1:ว23101ม.3/1:ว23101 ม.6/4:ว33261ม.6/4:ว33261 PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x x  
อังคาร       321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร
       ม.3/5:ว23101ม.6/2:ว33261ม.6/2:ว33261PLC กลุ่มสาระฯ
        x x x 
พุธ  321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร     
  ม.3/3:ว23101ม.3/3:ว23101ม.3/4:ว23101ม.3/4:ว23101     
   x x x x     
พฤหัสบดี        321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร
        ม.3/2:ว23101กก.ชุมนุมม.4/2:ก31903
         x  x
ศุกร์  321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร  321:ปฐมาพร321:ปฐมาพร 
  กก.สวดมนต์ม.3/4:ว23101ม.3/3:ว23101ม.3/1:ว23101  ม.3/5:ว23101ม.3/5:ว23101 
    x x x   x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229