รหัสครู:405:นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 405:นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 405:พิมพ์ชณัฐ  405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ    405:พิมพ์ชณัฐ
 Homeroom  ม.3/4:ส23101ม.3/2:ส23101    PLC กลุ่มสาระฯ
     x x     
อังคาร 405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ   405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ
 HomeroomPLC หัวหน้ากลุ่มสาระPLC หัวหน้ากลุ่มสาระม.3/1:ส23101   ม.3/5:ส23101ม.3/3:ส23101PLC กลุ่มสาระฯ
     x    x x 
พุธ 405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ   405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ 
 Homeroomม.3/4:ส23101ม.3/3:ส23101ม.3/2:ส23101   ม.4/4:ส31201ม.4/5:ส31201 
   x x x    x x 
พฤหัสบดี 405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ   405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ 
 Homeroomม.3/5:ส23101ม.3/1:ส23101   ม.3/4:ส23101ม.3/3:ส23101กก.ชุมนุม 
   x x    x x  
ศุกร์ 405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ  405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ 
 Homeroomกก.สวดมนต์  ม.3/2:ส23101 ม.3/1:ส23101 ม.3/5:ส23101 
      x  x  x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229