รหัสครู:415:นางสาวสุกัญญา นาคเสน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 415:นางสาวสุกัญญา นาคเสน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  415:สุกัญญา415:สุกัญญา   415:สุกัญญา415:สุกัญญา415:สุกัญญา415:สุกัญญา
  ม.5/3:ส32101ม.5/2:ส32101   ม.5/5:ส32101ลดเวลาเรียน ม.1/2ลดเวลาเรียน ม.1/2PLC กลุ่มสาระฯ
   x x    x   
อังคาร  415:สุกัญญา415:สุกัญญา 415:สุกัญญา 415:สุกัญญา415:สุกัญญา 415:สุกัญญา
  ม.5/3:ส32103ม.5/4:ส32103 ม.5/5:ส32101 ม.6/6:ก33903ม.5/1:ส30233 PLC กลุ่มสาระฯ
   x x  x  x x  
พุธ  415:สุกัญญา415:สุกัญญา 415:สุกัญญา 415:สุกัญญา 415:สุกัญญา 
  ม.5/5:ส32103ม.5/1:ส32101 ม.5/3:ส32101 ม.5/4:ส32101 ม.5/2:ส30233 
   x x  x  x  x 
พฤหัสบดี  415:สุกัญญา 415:สุกัญญา  415:สุกัญญา 415:สุกัญญา 
  ม.5/3:ส30233 ม.5/1:ส32103  ม.5/2:ส32103 กก.ชุมนุม 
   x  x   x   
ศุกร์  415:สุกัญญา    415:สุกัญญา415:สุกัญญา415:สุกัญญา 
  กก.สวดมนต์    ม.5/2:ส32101ม.5/4:ส32101ม.5/1:ส32101 
        x x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229