รหัสครู:507:นายชนะ แสงจันทร์งาม

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 507:นายชนะ แสงจันทร์งาม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  507:ชนะ507:ชนะ507:ชนะ  507:ชนะ507:ชนะ507:ชนะ507:ชนะ
  ม.2/4:พ22101ม.2/5:พ22101ม.4/5:พ31201  ม.2/2:พ22101ลดเวลาเรียน ม.2/1ลดเวลาเรียน ม.2/1PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x   x   
อังคาร  507:ชนะ507:ชนะ507:ชนะ     507:ชนะ
  PLC หัวหน้ากลุ่มสาระPLC หัวหน้ากลุ่มสาระม.2/1:พ22101     PLC กลุ่มสาระฯ
     x      
พุธ  507:ชนะ  507:ชนะ 507:ชนะ507:ชนะ507:ชนะ 
  PLC หัวหน้าระดับ  ม.3/1:พ23101 ม.4/2:พ31201ม.4/3:พ31201ม.4/1:พ31201 
      x  x x x 
พฤหัสบดี  507:ชนะ 507:ชนะ507:ชนะ  507:ชนะ507:ชนะ 
  ม.3/4:พ23101 ม.3/2:พ23101ม.2/3:พ22101  ม.3/3:พ23101กก.ชุมนุม 
   x  x x   x  
ศุกร์  507:ชนะ 507:ชนะ507:ชนะ 507:ชนะ  507:ชนะ
  กก.สวดมนต์ ม.3/5:พ231014/5 ข ม.4/4:พ31201  ม.4/5:ก31903
     x   x   x

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229