รหัสครู:551:นายจาตุรนต์ ขวัญมี

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 551:นายจาตุรนต์ ขวัญมี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  551:จาตุรนต์551:จาตุรนต์    551:จาตุรนต์551:จาตุรนต์ 
  ม.1/3:พ21102ม.1/6:พ21102    ลดเวลาเรียน ม.2/4ลดเวลาเรียน ม.2/4 
   x x       
อังคาร  551:จาตุรนต์551:จาตุรนต์551:จาตุรนต์551:จาตุรนต์     
  ม.5/2:พ32101ม.5/1:พ32101ม.1/5:พ21102ม.1/4:พ21102     
   x x x x     
พุธ  551:จาตุรนต์551:จาตุรนต์ 551:จาตุรนต์  551:จาตุรนต์551:จาตุรนต์ 
  PLC หัวหน้าระดับ4/5 ข ม.4/3:พ31101  ม.4/1:พ31101ม.5/5:พ32101 
      x   x x 
พฤหัสบดี   551:จาตุรนต์ 551:จาตุรนต์   551:จาตุรนต์ 
   ม.5/4:พ32101 ม.4/5:พ31101   กก.ชุมนุม 
    x  x     
ศุกร์  551:จาตุรนต์551:จาตุรนต์ 551:จาตุรนต์ 551:จาตุรนต์551:จาตุรนต์551:จาตุรนต์551:จาตุรนต์
  กก.สวดมนต์ม.4/2:พ31101 ม.5/3:พ32101 ม.1/2:พ21102ม.1/1:พ21102ม.4/4:พ31101ม.5/5:ก32903
    x  x  x x x x

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229