รหัสครู:607:นายพีรณัฐ ชิดสุข

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 607:นายพีรณัฐ ชิดสุข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 607:พีรณัฐ
 Homeroomม.6/2:ศ33101 ม.6/1:ศ33101ม.6/3:ศ33101 ม.6/6:ศ33101ม.6/5:ศ33101 PLC กลุ่มสาระฯ
   R416  R416 R416  R416 R416  
อังคาร 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ
 HomeroomPLC หัวหน้ากลุ่มสาระPLC หัวหน้ากลุ่มสาระม.6/6:ศ33201ม.6/6:ศ33201 ม.6/4:ศ331014/5 ข4/5 ขPLC กลุ่มสาระฯ
     R416 R416  R416   
พุธ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 
 HomeroomPLC หัวหน้าระดับ ม.5/5:ศ32201ม.5/5:ศ32201 ม.1/6:ศ21101ม.1/6:ศ21101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
     R416 R416  R416 R416  
พฤหัสบดี 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 
 Homeroomม.1/1:ศ21101ม.1/1:ศ21101ม.1/2:ศ21101ม.1/2:ศ21101 ม.1/5:ศ21101ม.1/5:ศ21101กก.ชุมนุม 
   R416 R416 R416 R416  R416 R416  
ศุกร์ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ  607:พีรณัฐ607:พีรณัฐ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.1/4:ศ21101ม.1/4:ศ21101  ม.1/3:ศ21101ม.1/3:ศ21101 
     R416 R416   R416 R416 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229