รหัสครู:609:นายทรงพล สายแวว

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 609:นายทรงพล สายแวว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 609:ทรงพล609:ทรงพล609:ทรงพล609:ทรงพล609:ทรงพล   609:ทรงพล609:ทรงพล
 Homeroomม.3/4:ศ23101ม.3/4:ศ23101ม.3/3:ศ23101ม.3/3:ศ23101   ม.5/1:ศ32101PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x    x 
อังคาร 609:ทรงพล609:ทรงพล609:ทรงพล609:ทรงพล609:ทรงพล    609:ทรงพล
 Homeroomม.3/2:ศ23101ม.3/2:ศ23101ม.3/1:ศ23101ม.3/1:ศ23101    PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
พุธ 609:ทรงพล609:ทรงพล 609:ทรงพล609:ทรงพล 609:ทรงพล609:ทรงพล609:ทรงพล 
 Homeroomม.5/3:ศ32101 ม.5/4:ศ32201ม.5/4:ศ32201 ม.3/5:ศ23101ม.3/5:ศ23101ลส.-นน./ก.สาธารณประโยชน์ 
   x  x x  x x  
พฤหัสบดี 609:ทรงพล609:ทรงพล     609:ทรงพล609:ทรงพล 
 Homeroomม.5/5:ศ32101     ม.5/2:ศ32101กก.ชุมนุม 
   x      x  
ศุกร์ 609:ทรงพล609:ทรงพล    609:ทรงพล609:ทรงพล609:ทรงพล 
 Homeroomกก.สวดมนต์    ม.6/5:ศ33201ม.6/5:ศ33201ม.5/4:ศ32101 
        x x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229