รหัสครู:717:นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 717:นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา 717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา
  ม.5/1:ว32102ม.5/1:I30201ม.5/2:ว32102ม.5/2:I30201 ม.5/3:ว32102ม.5/3:I30201ม.5/4:I30201PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x x x 
อังคาร  717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา 717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา
  PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯม.5/4:ว32102ม.5/4:I30201 ม.5/5:ว32102ม.5/5:I30201ม.5/2:I30201ม.5/1:I30201
     x x  x x x x
พุธ  717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา 717:ศาสตรา717:ศาสตรา717:ศาสตรา 
  ม.3/1:ว23201ม.3/1:ว23201ม.3/2:ว23201ม.3/2:ว23201 ม.3/4:ว23201ม.3/4:ว23201ม.5/3:I30201 
   x x x x  x x x 
พฤหัสบดี  717:ศาสตรา717:ศาสตรา    717:ศาสตรา717:ศาสตรา 
  ม.3/5:ว23201ม.3/5:ว23201    ม.5/5:I30201กก.ชุมนุม 
   x x     x  
ศุกร์  717:ศาสตรา        
  กก.สวดมนต์        
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229