รหัสครู:815:นางสาวศิรินภา ดีจันทึก

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 815:นางสาวศิรินภา ดีจันทึก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  815:ศิรินภา  815:ศิรินภา 815:ศิรินภา815:ศิรินภา815:ศิรินภา815:ศิรินภา
  ม.3/5:อ23101  ม.1/6:อ21101 ม.3/3:อ23101ลดเวลาเรียน ม.3/4ลดเวลาเรียน ม.3/4PLC กลุ่มสาระฯ
   x   x  x   
อังคาร  815:ศิรินภา815:ศิรินภา815:ศิรินภา815:ศิรินภา 815:ศิรินภา  815:ศิรินภา
  ม.3/3:อ23101ม.3/1:อ23101ม.3/2:อ23101ม.3/4:อ23101 ม.1/6:อ21101  PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x   
พุธ  815:ศิรินภา 815:ศิรินภา  815:ศิรินภา815:ศิรินภา  
  ม.1/6:อ21101 ม.3/5:อ23101  ม.3/1:อ23101ม.3/2:อ23101  
   x  x   x x  
พฤหัสบดี   815:ศิรินภา815:ศิรินภา815:ศิรินภา   815:ศิรินภา 
   ม.3/4:อ23101ม.3/1:อ23101ม.3/2:อ23101   กก.ชุมนุม 
    x x x     
ศุกร์  815:ศิรินภา815:ศิรินภา 815:ศิรินภา  815:ศิรินภา  
  กก.สวดมนต์ม.3/5:อ23101 ม.3/3:อ23101  ม.3/4:อ23101  
    x  x   x  

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229