รหัสครู:865:นางสาวบุษกร ศรีสุพรรณราช

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 865:นางสาวบุษกร ศรีสุพรรณราช ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์     865:บุษกร 865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร 
     ม.3/2:จ23201 ม.2/4:จ22201ม.5/4:จ32203ม.5/5:จ32203 
      x  x x x 
อังคาร  865:บุษกร865:บุษกร 865:บุษกร   865:บุษกร 
  ม.3/4:จ23201ม.5/3:จ32201 ม.3/5:จ23201   ม.5/1:จ32201 
   x x  x    x 
พุธ  865:บุษกร  865:บุษกร 865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร 
  ม.4/2:จ31201  ม.3/3:จ23201 ม.4/3:จ31201ม.3/1:จ23201ม.5/4:จ32203 
   x   x  x x x 
พฤหัสบดี  865:บุษกร    865:บุษกร865:บุษกร  
  ม.2/5:จ22201    ม.5/5:จ32203ม.2/1:จ22201  
   x     x x  
ศุกร์   865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร 865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร 
   ม.5/4:จ32203ม.4/1:จ31201ม.5/2:จ32201 ม.5/5:จ32203ม.2/3:จ22201ม.2/2:จ22201 
    x x x  x x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229