รหัสครู:865:นางสาวบุษกร ศรีสุพรรณราช

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 865:นางสาวบุษกร ศรีสุพรรณราช ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร 865:บุษกร 865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร
 Homeroomม.4/1:จ31201ม.2/5:จ22201 ม.2/6:จ22201 ม.2/1:จ22201ม.4/4:จ31203ม.5/6:จ32203PLC กลุ่มสาระฯ
   x x  x  x x x 
อังคาร 865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร  865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร
 Homeroomม.2/4:จ22201ม.4/5:จ31203ม.4/4:จ31203ม.2/3:จ22201  ม.5/4:จ32203ม.5/5:จ32203PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x   x x 
พุธ 865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร  865:บุษกร865:บุษกร 
 Homeroomม.5/6:จ32203ม.5/3:จ32201ม.5/4:จ32203ม.4/5:จ31203  ม.5/5:จ32203ม.4/4:จ31203 
   x x x x   x x 
พฤหัสบดี 865:บุษกร865:บุษกร 865:บุษกร865:บุษกร 865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร 
 Homeroomม.5/6:จ32203 ม.4/2:จ31201ม.4/3:จ31201 ม.5/1:จ32201ม.5/2:จ32201กก.ชุมนุม 
   x  x x  x x  
ศุกร์ 865:บุษกร865:บุษกร865:บุษกร 865:บุษกร  865:บุษกร865:บุษกร 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.5/5:จ32203 ม.2/2:จ22201  ม.4/5:จ31203ม.5/4:จ32203 
    x  x   x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229