รหัสครู:866:Mr.Nima Phurba

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 866:Mr.Nima Phurba ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  866:Nima866:Nima 866:Nima  866:Nima866:Nima 
  ม.6/4:อ33201ม.6/6:อ33203 ม.1/2:อ21201  ม.6/1:อ33201ม.6/3:อ33201 
   x x  x   x x 
อังคาร  866:Nima 866:Nima866:Nima 866:Nima866:Nima866:Nima 
  ม.5/4:อ32203 ม.6/3:อ33201ม.6/2:อ33201 ม.1/3:อ21201ม.6/6:อ33203ม.6/5:อ33203 
   x  x x  x x x 
พุธ    866:Nima  866:Nima866:Nima866:Nima 
    ม.1/4:อ21201  ม.5/5:อ32203ม.5/4:อ32203ม.6/1:อ33201 
     x   x x x 
พฤหัสบดี  866:Nima866:Nima    866:Nima  
  ม.1/5:อ21201ม.6/5:อ33203    ม.1/1:อ21201  
   x x     x  
ศุกร์   866:Nima   866:Nima866:Nima866:Nima 
   ม.6/4:อ33201   ม.1/6:อ21201ม.5/5:อ32203ม.6/2:อ33201 
    x    x x x 

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229