รหัสครู:901:นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 901:นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:30:00 น.
08:30:00 น.
09:20:00 น.
09:20:00 น.
10:10:00 น.
10:10:00 น.
11:00:00 น.
11:00:00 น.
11:50:00 น.
11:50:00 น.
12:50:00 น.
12:50:00 น.
13:40:00 น.
13:40:00 น.
14:30:00 น.
14:30:00 น.
15:20:00 น.
15:20:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์  901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา    901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา
  ม.5/5:ก32902ม.6/2:ก33902    ม.6/3:ก33902ม.4/3:ก31902ม.4/1:ก31902
   x x     x x x
อังคาร       901:เพ็ญนภา 901:เพ็ญนภา 
       ม.5/4:ก32902 ม.6/6:ก33902 
        x  x 
พุธ  901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา   901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา
  ม.6/4:ก33902ม.6/5:ก33902ม.5/3:ก329024/5 ข   ม.4/2:ก31902ม.6/1:ก33902
   x x x     x x
พฤหัสบดี       901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา 901:เพ็ญนภา
       ม.3/1:ก23902ม.3/5:ก23902 ม.5/1:ก32902
        x x  x
ศุกร์   901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา 901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา901:เพ็ญนภา
   ม.4/5:ก31902ม.3/4:ก23902ม.3/2:ก23902 ม.3/3:ก23902ม.4/4:ก31902ม.5/2:ก32902ม.5/4:ก32903
    x x x  x x x x

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Wittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229